Zet Turkse ambassadeur uit en stop toetredingsonderhandelingen

  Vragen van de Leden Bontes en Van Klaveren (VNL) aan de minister-president en de minister van Buitenlandse Zaken over de schoffering van Nederland door de Turkse regering.

  1. Hebt u kennis genomen van het artikel ‘Turkse minister van familiezaken tegengehouden bij Rotterdam’*?

  2. Deelt u onze afschuw van de ongehoorde belediging door de Turkse regering die stelt dat Nederlanders nazi-overblijfselen en fascisten zijn?

  3. Deelt u onze visie dat, mede gezien de steun aan het dictatoriale Erdogan-regime, grote groepen NederTurken geen volledig onderdeel willen uitmaken van onze samenleving? Bent u bereid deze groep op te roepen ons land definitief te verlaten?

  4. In hoeverre erkent u inmiddels dat de dubbele nationaliteit in veel gevallen leidt tot een dubbele loyaliteit? En welke beleidsmatige gevolgen bent u bereid hieraan te verbinden?

  5. Bent u bereid, na de zoveelste provocatie, de Turkse ambassadeur uit te zetten en in Europees verband alles in het werk te stellen om de EU-toetredingsonderhandelingen met Turkije definitief stop te zetten? Zo neen, waarom niet?
  *http://www.nu.nl/binnenland/4533351/turkse-minister-van-familiezaken-tegengehouden-bij-rotterdam.html