VNL: asielcheck totaal fiasco

  Voorzitter, Rutte II is een gevaar voor Nederland. Terroristen, zoals de daders van de aanslagen in Berlijn en Brussel, kunnen ongehinderd ons land doorreizen en ook de asielcheck blijkt een totaal fiasco.

  De identificatiestraten werken voor geen ene meter. Duizenden asielzoekers zijn inmiddels Nederland binnengekomen zonder goed te zijn doorgelicht. Zo zijn hun telefoons vaak nog steeds niet uitgelezen. De controles zijn echt zo lek als een mandje.

  Voorzitter, in deze tijden van terreurdreiging zijn krachtige maatregelen nodig. Maak een einde aan het opengrenzenbeleid, versterk de grensbewaking en vang asielzoekers enkel op in de eigen regio. Wij vragen het kabinet asielzoekers die toch binnenkomen meteen vast te zetten totdat de AIVD een screening heeft gemaakt. Is de nieuwe minister van Veiligheid en Justitie hiertoe bereid? Graag een reactie.

  Voorzitter, alleen in de fantasiewereld van de VVD is Nederland veiliger geworden. In werkelijkheid:

  – is het aantal misdrijven vijf keer zo groot als de officiële kabinetscijfers aangeven;
  – heerst de georganiseerde misdaad in veel wijken en gebeurt met het grootste deel van de aangiftes helemaal niets;
  – worden de banden tussen jihadisten en criminelen steeds nauwer;
  – en plegen asielzoekers ernstige misdaden die vervolgens door de politie worden verzwegen;

  Voorzitter, de burgers verliezen al het vertrouwen in de rechtstaat. Er moet daarom echt zo snel mogelijk fors meer budget worden vrijgemaakt voor onze veiligheid.

  VNL investeert daarom 6 miljard extra. Politie, justitie en defensie krijgen in ons programma snel hun slagkracht terug. Wij maken ons land weer veilig. Nederland verdient het.

  Dank u wel.