Neem noodkreet krijgsmacht serieus

  Afgelopen weekend sloeg de hoogste militair van ons land, generaal Tom Middendorp, groot alarm. Defensie heeft veel te weinig slagkracht. Als ons militaire apparaat niet snel krachtiger wordt bestaat er een groot risico dat ons leger niet meer optimaal kan worden ingezet voor de veiligheid van Nederland. Niet alleen een gevaarlijke, maar zeker ook een onverantwoordelijke ontwikkeling.

  Nederland verzaakt al jarenlang zijn militaire verplichtingen na te komen. De NAVO-afspraak om minstens 2 procent van ons nationaal inkomen aan defensie uit te geven  wordt al sinds 1995 niet meer gehaald. In 1990 gaf Nederland nog 3 procent van het BNP uit aan ons leger, nu is dat nog maar 1,18 procent.

  Onze krijgsmacht is volledig uitgeput. Terwijl de budgetten opdroogden, draaide de krijgsmacht zware missies in Uruzgan en Kunduz. Het gevolg: structurele tekorten aan reservedelen, voorraden en munitie.

  Door geldgebrek beknibbelt het ministerie ook in 2014 verder op de basisvoorzieningen voor onze militairen. Terwijl de raketten  onze soldaten in Mali om de oren vlogen, werden zij gehuisvest in dunne tenten en niet in gepantserde containers. Pas op het laatste moment maakte VVD-minister van Defensie, Hennis-Plasschaert, drie Chinook-transporthelikopters vrij. Ook werden onze militairen in eerste instantie uitgerust met inferieure Chinese kleding als goedkoop alternatief. Niet voor niets staat onze krijgsmacht internationaal bekend als een ‘beggars army’.

  De fractie Bontes/Van Klaveren kiest – als enige fractie in de Tweede Kamer – voor een onmiddellijke verhoging van het defensiebudget naar de NAVO-norm van 2 procent BNP. Dat betekent een budgetverhoging van circa 7,5 naar ongeveer 12,5 miljard euro. Wij nemen de noodkreet van generaal Middendorp uiterst serieus. Een hoger defensiebudget moet leiden tot het wegwerken van achterstanden op het gebied van materieel en training, het verhogen van de salarissen van onze militairen, verlenging van de levensduur van belangrijke bestaande systemen zoals onderzeeërs. Ook moet er worden geïnvesteerd in innovatie en robotisering.

  Na 25 jaar van onafgebroken snijden in het defensiebudget zijn de eventuele extra miljoenen van Rutte II en haar gedogers een heel klein doekje voor het bloeden. Er zijn geen miljoenen, maar miljarden nodig. Mondiale spanningen, de groeiende terrorismedreiging, piraterijbestrijding en het tegengaan van illegale immigratie vragen om forse extra investeringen in onze krijgsmacht.

  Door veel meer te investeren in defensie worden onze handelsbelangen, economische positie en uiteraard onze veiligheid verdedigd. De visie van Ronald Reagan op defensie, waardoor de Koude Oorlog eindigde, is nog net zo actueel als toen: vrede door kracht. Vrede gebaseerd op vrijheid en de wil om die te verdedigen. Die visie onderschrijven wij.

  Drs. J. J. van Klaveren
  Tweede Kamerlid voor VNL

  Dit opinieartikel verscheen eerder op De Dagelijkse Standaard.