Kamervragen VNL: geweldspredikers altijd weigeren

  Vragen van de Leden Van Klaveren en Bontes (VNL) aan de minister van Veiligheid en Justitie en de minister van Sociale Zaken Werkgelegenheid over het moeten toelaten van extremistische imams.

  1. Hebt u kennis genomen van het artikel ‘Zeven ‘haatimams’ onterecht geweigerd, burgemeester Eindhoven was niet bevoegd’*?

  2. Deelt u onze zorg over de rechterlijke uitspraak dat verschillende extremistische imams niet geweigerd hadden mogen worden?

  3. In hoeverre erkent u dat personen die gesignaleerd staan in het Schengen Informatie Systeem (SIS), vanwege bedreiging van de openbare orde (zoals 5 van de 7 geweigerde imams), een gevaar vormen voor onze samenleving?

  4. Bent u bereid zo spoedig mogelijk met wetgeving te komen waardoor geweldspredikers de toegang tot ons land wordt ontzegd? Zo neen, waarom niet?

  5. Welke mogelijkheden ziet u – zolang de wet nog niet is aangepast – voor het sluiten van een landelijk convenant “Gemeenten tegen geweldspredikers”, waarbij wordt afgesproken dat gemeenten extremistische predikers en organisaties maximaal zullen ontmoedigen bij het vinden van een platform?

  *http://www.omroepbrabant.nl/?news/260810512/Zeven+haatimams+onterecht+geweigerd,+burgemeester+Eindhoven+was+niet+bevoegd.aspx