Het VNL-integratieplan

    Nederland kampt met grote integratieproblemen. Niet-Westerse allochtonen zijn nog altijd fors oververtegenwoordigd in de criminaliteit en bijstand.

    Niet-Westerse allochtonen moeten zich aanpassen aan onze cultuur. Iedereen moet onze kernwaarden onderschrijven: de gelijkwaardigheid van mannen en vrouwen, de gelijkwaardigheid van hetero’s en homo’s, de scheiding tussen kerk en staat en het recht op vrijheid van meningsuiting. Stop het cultuurrelativisme!

    Wij zijn de integratieproblemen meer dan zat:

    Integratieplan-VNL